‹ Tillbaka

16 april: uppstartsträff kring kreativa mötesplatser

Vi står inför nästa tema som handlar om Kreativa mötesplatser – innovationer och samverkan. Idag finns det redan en mängd olika mötesplatser och vi är övertygade om att ni har erfarenheter, önskemål och idéer kring mötesformer som leder till affärer och samverkan.
Vi vill därför bjuda in till en första träff kring temat för att sedan skapa förutsättningar för dialog och samarbete er emellan. Välkommen måndag 16 april kl 9.00-12.30. Lokal och mer konkret program för dagen återkommer vi med framöver.

Under temat Kreativa mötesplatser – innovationer och samverkan ska vi tillsammans skapa mötesplatser för och samarbeten mellan entreprenörer, företag och FoU i hela Värmland. Fokus kommer att vara på befintliga företags affärsutveckling och tillväxt, för att få fram fler innovationer genom att sammanföra människor med kunskap från olika områden i kreativa möten och forum.