‹ Tillbaka

18 juni: Presentation av kartläggning och fokusgrupper

Välkommen till presentation av två gedigna och intressanta undersökningar. Attityd har genomfört telefonintervjuer med 74 personer inom stödsystemet för att fånga en bild av hur det Värmländska stödsystemet ser ut idag. Dotank kommer att presentera resultatet av de fokusgrupper med företagare och entreprenörer som de genomfört under våren.

Måndag 18 juni kommer Attityd och Dotank att presenterar resultatet och analyser av kartläggningen och behovsinventeringen. Kartläggningen av er aktörers erbjudanden har genomförts för att se vem som erbjuder vad, till vem, och hur tillgängligheten runtom i Värmland ser ut. Dotank har genomfört totalt 5 fokusgrupper, bestående av entreprenörer, för att ringa in vad en entreprenör söker och efterfrågar samt vilket stöd eller nätverk man anser sig behöva för att kunna ta nästa steg i sin utveckling.

Tid: Måndag 18 juni, kl 9–12

Plats: Lagergrens gata 2, Karlstad (Lokal: Eniac)

Anmäl dig genom att lämna en kommentar här.