‹ Tillbaka

18/10: Block 1, Förenkla – helt enkelt

Välkommen till första utbildningstillfället inom Förenkla – helt enkelt, för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter.
Så många som 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. Genom goda och effektiva kontakter underlättas start, drift och utveckling av företag. Flera och livskraftiga företag är en förutsättning för utveckling i kommunen inte minst för att behålla och utveckla välfärden! Och där spelar du som chef, medarbetare och politiker en mycket viktig roll.

Block 1 – Företagen och kommunen
•  Inledning
Tomas Riste, regionråd
• Introduktion till Förenkla – helt enkelt
Thomas Forslin, projektledare SKL
• Kan byråkrater och entreprenörer förstå varandra? 
Anders Johnson, Skriftstället i Vasastan AB
• Du som möter företagen. Attityder och det professionella bemötandet och värdskapet
Katarina Bergström, Värdskapet AB
• Forumteater
Martin Mutter
• Så tycker företagen! En företagares upplevelse av vardagen och kommunen.
Lars Ericson, Ramsö Förvaltning
• Summering
”skicka-med-frågor ” till nästa utbildningsomgång
• Avslutning

Tid: torsdag 18 oktober, kl 10.00-16.00
Fika finns uppdukat från kl 09.30
Plats:  Aula Magna, Karlstads universitet

Vi hoppas att vi tillsammans får en spännande och givande dag.