‹ Tillbaka

19/3: Worskhop om verksamt.se

Verksamt.se är en nationell webbplats för företagare med information och service samlat. Verksamt.se utgår från företagarnas perspektiv och presenterar informationen sorterad i faserna Fundera, Starta, Driva, Utveckla och Avveckla.

verksamt

Webbplatsen är redan idag ett verktyg för många rådgivare. Den regionala avdelningen verksamt.se/varmland är en pilotsatsning som görs för att skapa en samlad plats för rådgivare, offentliga finansiärer, kommuner och statliga aktörer i Värmland. Den ska ge överblick över vad som finns i regionen och göra det lättare att hitta rätt i systemet. Myndigheterna bakom verksamt.se – Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket – samarbetar genom Region Värmland med värmländska aktörer i den här satsningen. Preliminärt publiceras verksamt.se/varmland i slutet av maj.

 

Tid tisdag 19 mars, kl 12 – 15 (inklusive lunch)
Plats Lagergrens gata 2, Karlstad (konferenslokalen Eniac)
Anmäl digbokning.foretagsammavarmland.se senast onsdag den 13 mars. Ange även eventuell specialkost.

Workshopen äger rum i direkt anslutning till Region Värmlands möte med SAMRÅDSGRUPPEN FÖR NÄRINGSLIVSFRÅGOR. (Anmälan till Samrådsgruppen görs till Region Värmland.)

 

Workshopens upplägg
Målet med workshopen är att du som deltagare ska veta vilken information och servicefunktion som presenteras på verksamt.se. Du får dessutom en inblick i hur verksamt.se fungerar bakom kulisserna och hur du i rollen som rådgivare kan använda webbsidan. Förhoppningen är att du ser nyttan av webbsidan som verktyg, vilket vi prövar tillsammans.

Du kommer också att kunna dela med dig av dina erfarenheter och tankar kring hur verksamt.se på ett bra sätt kan användas av både företag och  rådgivare/vägledare. Du får den senaste informationen om hur regionsidorna kommer att se ut och fungera samt ges möjlighet att lämna förslag på hur våra värmländska behov och önskemål ska uppfyllas.

Målgrupp
Kommunens rådgivare och andra aktörer som möter företag/nystartade företag.

Medverkande
Ulf Larsson, Tillväxtverket och kommunikationsansvarig för verksamt.se
Johan Lager, Tillväxtverket och projektledare för verksamt.se:s regionsidor
Åsa Johansson, Attityd