‹ Tillbaka

4 okt: SME Week 2012

Almi företagspartner, Enterprise Europe Network, Exportrådet, Företagarna, Kommerskollegium, Tillväxtverket och Vinnova arrangerar tillsammans SME Week 2012 – Karlstad. SME Week vänder sig till de företagare som vill utveckla sina affärer och idéer.

Under eftermiddagen har besökaren möjlighet att träffa de organisationer och myndigheter som arrangerar dagen, samtidigt och helt utan kostnad.

Tid: 4 oktober, kl. 15.00 – 17.30
Plats: Clarion Hotel Plaza
Anmälan: enterpriseeurope.se/smeweek2012
Läs inbjudan