‹ Tillbaka

27-28/6: Träff med fokus på samarbete

Den 27–28 juni bjuder vi in er som kommer att vara delaktiga i arbetet med konkreta mötesidéer, till en gemensam lunch-till-lunch-träff. Under träffen kommer ni att få tillfälle att starta upp arbetet med de möten ni vill kunna erbjuda era kunder. Vi kommer också att varva arbetet med inspiration och kunskapsinhämtning. Varmt välkommen!

Under träffen kommer vi att definiera vad som krävs för att kunna genomföra respektive möteskoncept, i form av tid och resurser. Det företagsamma Värmland kan bidra med kompetensutveckling, omvärldsresor, processtöd, kommunikationsstrategier och liknande. I det fortsatta arbetet är det bra om ni aktörer också kan involvera kommunerna, FoU och entreprenören i arbetsprocessen. Målsättningen är att kunna genomföra möteskoncepten i olika kommuner under hösten 2012.

PROGRAM (preliminärt)
onsdag 27 juni
12.00 Lunch
13.00 Inspiration
15.00 Arbetsgrupper (kring respektive mötesidé)
18.00 Kvällsaktivitet
19.30 Middag

torsdag 28 juni
08.30 Seminarium med fokus på kompetensutveckling
10.00 Arbetsgrupper (kring respektive mötesidé)
12.00 Lunch