‹ Tillbaka

27/6: Träff med fokus på samarbete

Vill du vara delaktiga i arbetet med konkreta mötesidéer? Då är du välkommen till en gemensam samarbets­träff. Under träffen kommer ni att få tillfälle att starta upp ­arbetet med de möten ni vill kunna erbjuda era kunder. Det konkreta arbetet kommer vi att varva med inspiration och ­kunskapsinhämtning. Varmt välkommen!

Vi samlas vid tågstationen i Karlstad för en gemensam bussresa till Sliperiet i Borgvik. Under dagen kommer vi att definiera vad som krävs för att kunna genomföra ­respektive mötes­idé, i form av tid och resurser. Det företagsamma Värmland kommer att kunna bidra med kompetensutveckling, omvärldsresor, kommunikations­­strategi, processtöd, och liknande. Målsättningen är att kunna genomföra de slutgiltiga ­möteskoncepten runtom i  Värmland under hösten 2012.

PROGRAM – onsdag 27 juni
8.30       Buss från Karlstad Centralstation (tågstation)

9.15       Kaffe och smörgås

9.45       Inspirationsföreläsning
1+1=7 – Att samarbeta skapar synergier. Sophia Sundberg, Ypsilon.
Läs mer om Sophia på www.ypsilon.nu

10.30      Arbete i grupper
(vi arbetar i de grupper vi bildar kring respektive mötesidé)

12.30      Lunch

13.30      Arbete i grupper och rundvandring på Sliperiet
(vi arbetar i de grupper vi bildar kring respektive mötesidé)

ca 16.30      Middag

ca 21.15      Buss tillbaka i Karlstad (Centralstation)

 

Anmäl dig senast 20 juni (genom att lämna en kommentar här, eller till karin.lekemark@almi.se)
Vi behöver veta vilken mötes­idé som du och din organisation är intresserad av att vara ­samarbetspartner till. Beskrivning möteskoncept.

Har du inte möjlighet att delta 27 juni, men vill vara ­samarbetspartner till en mötesidé – hör av dig till någon av oss i projektgruppen senast 20 juni.