‹ Tillbaka

Statistikworkshop

För att öka förståelsen för och kunskapen om olika statistiska mätningar hos näringslivsutvecklarna, bjöd DfV in till en statistikworkshop den 2 september 2013. Syftet med workshopen var att deltagarna skulle få kännedom om innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli bättre på att förstå samband emellan insatser och utvecklingen i näringslivet, och på så sätt få idéer om vad man själv kan göra i sin egen kommun eller organisation för att förbättra näringslivsutvecklingsarbetet.

Under första delen av workshopen presenterade Jan Torége Räkna, räkna ranka och SKL:s arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. Även Svenskt Näringslivs ranking och hur man kan tillämpa den praktiskt togs upp. Sunne kommun delade med sig av sitt arbete med Insiktsmätningarna och hur man jobbat nära näringslivet när det gäller att tolka och att implementera resultatet av Insikt och Svenskt näringslivs ranking. Anders Olsson, Region Värmland, berättade kort om Vilja, våga, växa och Entreprenörsbarometern. Under den andra delen av workshopen delades deltagarna in i diskussionsgrupper. Utgångspunkten var undersökningarna och implementeringen av dessa. Moderator under workshopen var Attityd.

Läs mer om i Attityds rapport  från workshopen.