‹ Tillbaka

Förstudie konsekvensanalys

Förstudie-Verksamt-Värmland-rapport-DFV_v1-3.pdf

Attityd i Karlstad AB och Inno Group har på uppdrag av Det företagsamma Värmland tagit fram en förstudie om kontextuella faktorer som berör och bör tas i beaktning vid en implementering av Verksamt Värmland. Arbetet är ett led i en bredare konsekvensanalys av Verksamt Värmlands implementering.