‹ Tillbaka

Du bygger Värmlands framtid – spridningskonferens

Värmland behöver bli bättre på entreprenörskap. Det är en överlevnadsstrategi. Det företagsamma Värmland är en del av den strategin. Nu är projektet slut. Ändå är det bara början. För delar av arbetet ska förstås leva vidare på olika sätt.

Under en spännande eftermiddag på Värmlands Museum den 18 november 2013 kunde alla som på ett eller annat sätt varit delaktiga i eller finansierat projektet, ta del av när projektgruppen sammanfattade vad som varit framgångsrikt och vad som gått mindre bra, samt hur man bör arbeta vidare mot ett mer företagsamt Värmland. Det visades filmer, undersökningsresultat, blandat med paneldiskussioner med företagare, näringslivsutvecklare, myndigheter och regionrepresentanter.

Se inbjudan

Se program

Se bilder