‹ Tillbaka

Forum för kommunernas näringslivsutvecklare

Tillsammans med Xmentor arrangerar vi en serie träffar för dig som jobbar som näringslivsutvecklare i kommunen. Syftet med forumet är att skapa tillfälle för utbyte av erfarenheter och kunskap – ett forum under sekretess där näringslivsutveckling, tillväxtfrämjande åtgärder i allmänhet och din arbetssituation som näringslivsutvecklare ­i synnerhet diskuteras.

Anmäl dig till karin.lekemark@almi.se senast 6 september

Dagens ämne
Vid varje tillfälle behandlas ett specifikt ämne och det ges tillfälle att diskutera det. Exempel på ämnen kan vara: Vad ger tillväxt? Vad bidrar till ett bättre näringslivsklimat? Hur tänker en entreprenör? Hur skapar du struktur i ditt eget arbete – mål, strategi och mätning av utfall. Vilken roll ska du som näringslivsutvecklare ha? Vilka krav bör du ställa på ledning och politiker?

Mål med forumet
•  Ökad kompetens inom ditt yrke.
•  Ökad insikt om företagande och tillväxtdrivande faktorer.
•  Erfarenhetsutbyte, kunskapsutbyte.
•  Stärka dig i din yrkesroll och öka samarbetet mellan kommunerna.
•  Gruppens nätverksarbete ska leda till ett bättre näringslivsklimat och tillväxt i respektive kommun.

Datum     
2012
20 sep     (kl 9-13)
4 okt      (kl 9-13)
15 nov     (kl 9-13)
2013

17 jan     (kl 9-13)
14 mars    (kl 9-13)
25 april   (kl 9-13)

20 september – din roll som näringslivsutvecklare
Ni ges tillfälle att diskutera problem och möjligheter mellan politik och företagande.

4 oktober – kulturella och kreativa näringar
Vi tittar på och diskuterar hur de här branscherna bidrar till tillväxten samt deras betydelse för besöksnäringen, som är en av Sveriges viktigaste och starkast växande exportnäringar.

Processledare
Nätverksträffarna leds av Håkan Mörtsell och Kjell-Arne Edvinsson, Xmentor AB. Deras roll är att förbereda och leda träffarna. Håkan och Kjell-Arne arbetar under strikt tystnadsplikt och ett sekretessavtal kommer att tecknas mellan Xmentor och Det företagsamma Värmland.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kjellarne.edvinsson@xmentor.se

Mer information om Håkan och Kjell-Arne
Håkan de senaste 12 åren jobbat som organisationskonsult både för näringslivet och offentlig sektor och anlitas ofta i uppdrag där det efterfrågas kunskap inom: inter- och extern kommunikation, marknadspositionering kund- och leverantörsrelationer samt ledarskap. Håkan är utbildad civilekonom med fördjupning i affärsrätt.

Kjell-Arne Edvinsson har lång erfarenhet av eget företagande inom flera branscher och de senaste 12 åren som konsult inom verksamhets- och affärsutveckling inom en mängd branscher, både offentlig och privat verksamhet, nationellt och internationellt. Ett specialområde är trender.

Både Håkan och Kjell-Arne arbetar för närvarande med projektet Modell A i Arvika Kommun. Projektet riktar sig till kreativa och kulturella näringar där affärsutveckling av små företag inom dessa näringar samt besöksnäring pågår. Arbete sker i nära samarbete med utvecklingschef, näringslivsutvecklare, kulturutvecklare, planchef, turistchef, samt politiker.