‹ Tillbaka

Igår hade vi en träff om mat och turism

Vi ägnade eftermiddagen åt frågan vad vi tillsammans skulle kunna erbjuda entreprenörer och/eller företagare inom mat och turism. Och vad kan vi ta fram för gemensamma erbjudanden?Alla var överens om att samarbete och samverkan är till nytta för regionens entreprenörsanda. Och ord som samverkan, samarbete, goda förebilder, bygga broar, en samlad kraft, att göra saker, stötta och lyfta entreprenörer och företagare dök upp flera gånger.

Det blev många intressanta diskussioner kring behovet av att samarbeta för att underlätta för entreprenörer och företagare att driva och starta företag. Tankar om konkreta byggnader och mötesplatser och olika former av samarbeten kring en gemensam fråga dök upp. Och även frågan hur Värmland ska bli bättre på att visa upp och utnyttja det fantastiska vi har – både produkter och tjänster – och hur de kan korsbefrukta och lyfta varandra.

Det kommer att bli fler träffar för att konkretisera arbetet med erbjudanden inom mat och turism, för att svara på frågorna vad, hur och vem? Vill du vara med, kan du höra av dig till Madeleine på 072-210 92 57 eller madeleine.kring@almi.se

Igår deltog Länsstyrelsen, Almi Företagspartner Värmland, Mångfaldscentrum, KIFA, Communicare, Värmlandskooperativen, Hushållningssällskapet, Exportrådet, Karlstads kommun, Karlstads universitet och Inova.