‹ Tillbaka

Kartläggning av styrelser i Värmland

Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och Almi företagspartner i Värmland har i samråd med näringslivet genomfört en kartläggning av styrelser bland företag med minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning. Totalt handlar det om drygt 90 000 företag.

Bara cirka 20 procent av aktiebolagen i Värmland har kvinnorepresentation i styrelsen. Det visar en ny kartläggning av 90 000 svenska aktiebolag som är den första i sitt slag. Jämställdheten i svenska börsbolag mäts kontinuerligt, men någon motsvarande statistik för små och mellanstora företag har inte funnits förrän nu.

 

Viktig kunskap som bidrar till konkret jämställdhetsarbete

- Jag är glad att vi i Värmland tagit initiativ till den här unika undersökningen. Den visar tydligt hur viktigt det är att arbeta för en ökad jämställdhet och mångfald inom styrelser. Här finns en stor utvecklingspotential för såväl näringslivet som det offentliga, säger landshövding Kenneth Johansson

Det offentliga Värmland får nu ny statistik som kan användas för att sätta siffersatta mål att mäta och följa upp.

- Det här är viktig statistik som vi tidigare saknat. Vi har vetat hur det har sett ut i börsbolagen, men inte i de små och medelstora företagen. Kartläggningen kan därför ses som en nollbasmätning och utgör ett viktigt verktyg för att mäta fortsatta insatser för att öka jämställdheten i ledningsstrukturer, säger Tomas Riste, regionråd.

Referensgruppen, som bestått av flera näringslivsrepresentanter, ser att den nya kunskapen kan komma till direkt nytta i det egna arbetet. I branscher som arbetar med finansiell rådgivning har man saknat den här typen av statistik.

- Vetskapen om att ett aktivt styrelsearbete med externa styrelseledamöter leder till ökad tillväxt och lönsamhet borde innebära att fler företag ser detta som en stor möjlighet, säger Jörgen Lindahl, kontorschef PwC i Karlstad.

 

Läs hela undersökningen

Förstudie

Vd och styrelser ur ett könsperspektiv

Styrelser och vd  (fördjupad undersökning om styrelsearbete och externa ledamöters påverkan på bolagets utveckling)

 

Så här rapporterar media:

Mer jämställt i företagens styrelser (130527, nwt)

Jämställda styrelser gynnar tillväxten (130527, vf)

Ojämställt i värmländska aktiebolag visar en unik kartläggning (130527, Sveriges Radio)

Kartläggningen har även fått uppmärksamhet i nationell media. Läs mer i vår sammanställning över medieutfall

 

Grafisk sammanställning av resultatet: