‹ Tillbaka

LOU – Fler affärer i din kommun

Under våren arrangeras seminarier kring offentlig upphandling tillsammans med aktuell kommun, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet.

Offentliga upphandlingar upplevs ofta som krångliga av företag. Hammarö, Sunne och Årjängs kommun vill genom seminarierna få igång en dialog så att fler företag kan vara med och lämna anbud i offentliga upphandlingar.

Seminarier under våren:

17 april – Hammarö

15 majÅrjäng och Arvikaanmäl dig här

16 majSunne och Torsbyanmäl dig här

Ur programmet:

Information och inspiration om offentlig upphandling
Affärer med kommunen — vilka möjligheter finns?
Var finns det hjälp att få?
Tid för dialog och frågestund

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta Henrik Munkhammar, 0733-46 17 62, henrik.munkhammar@tillvaxtverket.se.

Läs mer på Tillväxtverkets webbsida