‹ Tillbaka

Matiga innovationer – Om potentialen inom svensk livsmedelsindustri

esbri_matigainnovationer

Här är en intressant föreläsning som Esbri (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) anordnar.

Den här föreläsningen tror vi kan vara till nytta och inspirera och du kan samtidigt få tillfälle att träffa andra som är intresserade av området. Därför erbjuder Det företagsamma Värmland att samordna och bekosta tågresa till Stockholm över dagen den 23 maj.

Anmälan till resan från Värmland-Stockholm-Värmland sker till Madeleine Kring senast den 16 maj.
Anmälan till föreläsningen sker till Esbri (det gör du på egen hand: www.esbri.se/nastaforelasning )

Tid: Onsdag 23 maj 2012, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Märit Beckeman och Magnus Nilsson, Lunds universitet
Anmälan och mer info: www.esbri.se/nastaforelasning

Mer information

Livsmedelssektorn är en lågteknologisk bransch med generellt sett blygsam innovationstakt. Alla vill ha fler innovationer, men få diskuterar hur man ska nå dit och vem som ska driva utvecklingen. Ett skäl till den låga innovationstakten är att de olika aktörerna inte har förtroende för varandra, och därför inte samarbetar i så stor utsträckning. Men branschen har potential.

Skåne är den region i landet som har störst andel verksamheter inom livsmedel. En anledning till att man har lyckats bra är just samarbeten mellan olika aktörer i innovationssystemet, till exempel företag och universitet. Genom att se hur de har arbetat över tid ges en viktig förklaring till varför Skåne blivit en av de främsta regionerna när det gäller innovation och kunskapsutveckling inom livsmedel.

Under föreläsningen ges exempel på hur nya innovationer har uppstått i gränslandet mellan olika aktörsgrupper. Föreläsarna ger även förslag på hur man skulle kunna öka innovationen genom att hitta fler vägar till samarbete i hela produktionskedjan och involvera en vidare grupp av intressenter, inklusive konsumenter.