‹ Tillbaka

Näringslivsdag i kommunen – mötesplats för allmänhet, företagare, politiker, kommunanställda och rådgivare

Under en näringslivsdag kombineras företagsbesök med inspiration och mingel. Dagen börjar med att kommunrespresentanter, politiker och organisationer som erbjuder rådgivning och stöttning besöker lokala företag tillsammans. Efter en gemensam lunch samlas man för en eftermiddag där även företag, entreprenörer, innovatörer och studenter är välkomna. Dagen avslutas med mat och mingel.

17 november – Eda kommun
Under Eda kommuns näringslivsdag var Julia Rosqvist från Julia & Co moderator och guidade besökarna genom eftermiddagen från scenen.

Julia Rosqvist samtalade bland annat med tre kvinnor som fick berätta om vad de anser krävs för att lyckas som företagare. På scenen fanns Ingrid Ivars från Crem International, Trude Magnusson från Spinnhjulet och Kari Andersson från HAL.

Inspirationsföreläsningarna stod BAM 54 och Färjestadsakademien för. BAM 54 föreläste om marknadsföring och hur man kan göra sitt varumärkesarbete till en långsiktig hit. Innan Håkan Loob och Conny Evenson från Färjestadsakademien berättade om vikten av lagarbete och ledarskap, delades förstapris ut för idétävlingen Dream Big.


30 november – Grums kommun
Grums kommuns inspirationsdag handlade om hur man gör en plats attraktiv. Per Ekman från Tendensor höll i en workshop och föreläsning om platsers varumärke och attraktivitet – och framför allt om hur vi tillsammans kan öka Grums attraktivitet och vilken betydelse det har för företagsklimatet. Britta Lindvall från Treehotel berättade om den spännande resa hon gjort med sitt företag, som erbjuder boende i designade trädrum mitt i en orörd natur i Harads utanför Luleå.