Om projektet

Det företagsamma Värmland är ett projekt som mellan 2011-2014 drivs av Almi Företagspartner Värmland på uppdrag av Region Värmland. Den primära målgruppen är alla aktörer i länet som erbjuder tjänster till entreprenörer och företagare, även kallat stödsystemet. Syftet med projektet är att öka tillväxten i Värmland genom att stärka entreprenörskapet, öka nyföretagandet och öka tillväxten i befintliga företag i Värmland.

Med utgångspunkt i en analys inom det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer, presenterades ett förslag på hur man skulle kunna gå vidare med entreprenörskapsfrågan i Värmland. På uppdrag av Region Värmlands AU togs ett program fram i samarbete med länets olika aktörer för att stärka det värmländska entreprenörskapet. En arbetsgrupp utsågs med uppgift att ta fram ett projektförslag. Det ledde slutligen fram till den gemensamma satsningen på projektet Det företagsamma Värmland, med mål och aktiviteter som de involverade intressenterna, aktörer, kommuner och företag, har ställt sig eniga bakom.

Mål för projektet – vilja, våga, växa

 • Stärka entreprenörskulturen för att fler ska vilja vara företagare.
 • Öka nyföretagandet, så att fler ska våga starta företag.
 • Öka tillväxten i befintliga företag för att fler företag ska växa.

» Läs om resultatet här

Så här jobbade vi

 • Komplettera problembilden med företagens faktiska behov.
 • Revidera stödsystemet genom att kartlägga dess utbud och kvalitet.
 • Analysera och utveckla stödsystemet utifrån behov av de kunskaper och funktioner som saknas eller behöver förbättras.
 • Matcha befintligt stödsystem mot målgruppens faktiska behov.
 • Förbereda respektive tema med fokus på lärande inom stödsystemet samt omvärldsbevakning.
 • Skapa piloter i samarbete med näringslivsutvecklarna och aktörerna för att prova olika metoder och utvärdera dessa.
 • Följa upp och utvärdera temaaktiviteter samt projektets mål och indikatorer löpande och periodiskt.
 • Kommunicera och sprida erfarenheter och resultat.

 

Se filmen om projektet

Dokument om projektet

Projektbeskrivning 2011-2013

Projektindikatorer

Projektbeslut 2011-2013

Beslut om projektförlängning 2014

Projektgrupp

Läs mer om projektets aktiviteter

Aktiviteter

Pressklipp