‹ Tillbaka

Export Norge

Den värmländska exporten till Norge kunde vara betydligt större. Men gränshinder och skillnader i affärskultur sätter käppar i hjulet. Med start i Olso hölls därför seminarieserien Bättre stöd till exportaffärer i Norge.

Enligt en kartläggning av Attityd i Värmland 2012 fanns ett behov av mer kunskap om handel med Norge, som är en av de två viktigaste exportmarknaderna i Värmland.
Under våren 2013 hölls därför enseminarieserie för 28 av länets företagsrådgivare. Fokus låg på export till och från Norge under fyra tillfällen, varav det första i Olso.

Syftet med utbildningen var att stärka rådgivarnas kunskaper så att fler företagare vill, kan och gör affärer på exportmarknaden. Att rådgivaren ska bli insatt i vad man som entreprenör behöver kunna och fokusera på för att göra affärer med Norge. Utbildningen skräddarsyddes utifrån deltagarnas egna behov och lyfte de behov man såg som viktigast.

”Vi hade en Oslo-dag som jag tyckte var alldeles eminent. Vi var i Stortinget och fick oerhört mycket spännande kontakter, som vi på Compare och från Business Värmlands sida, har haft väldigt stor nytta av.” Göran Österman, Compare

”Vi kan generellt alldeles för lite om Norge och det påverkar vår vilja att satsa på export.” Anna Lundmark Lundbergh, Almi Företagspartner, NWT 21 januari 2013

Deltagande aktörer
Arvika kommun, Eda kommun, Sunne kommun, Säffle kommun, Karlstads kommun, TuAB, Årjängs kommun, Stål och Verkstad, Almi Företagspartner i Värmland AB, Börje Andersson Consulting, Compare, Business Sweden, Grensetjensten, Dotank.

Goda förebilder/Föreläsare
Business Sweden, Svenska ambassaden i Oslo, Stortinget, VisitSweden Värmland, Ekshärads Mekaniska Verkstad AB, Elvenite AB, Elite Stadshotell, Karlstad, Liveside Event, Grensetjänsten, Dotank, Gränskommittén, Askås, Projekt Värmlandskontoret , Handelskammaren, Innovasjon Norge/Invest in Norway, Askim Stenindustri AS, NHO, Industrifokus, Visit Värmland.

Inbjudan_ExportNorge1_Sida_2

Läs mer
Läs hela programmet
130121 Nya Wermlands-Tidningen (2 sidor)

8408061218_11d8df29f6_b