‹ Tillbaka

Företagens exportmöjligheter

Värmland behöver bli bättre på exportfrågor. Vad är det som gäller och vem kan man lotsa vidare till? Business Sweden startade en seminarieserie för länet rådgivare i samarbete med Det Företagsamma Värmland.

Syftet med seminarieserien var att ge länets stödsystem en stabil grund i exportfrågor och hur de i framtiden ska kunna coacha de exportintresserade företag som de möter i sin vardag.

Under tre halvdagsseminarier fick deltagarna lära sig om vilka utmaningar företagaren ställs inför i samband med en exportsatsning. Utifrån ett företagscase arbetade man sedan med att ta fram en strategi till det aktuella företaget.

”Värmland behöver bli mer internationella, bli bättre på att stötta företagen i exportsatsningar och tänka mer export över huvud taget.” Peter Liljekvist, Business Sweden

Upplägg

  • Tillfälle 1: Exportstrategi om hur man arbetar fram en generell exportstrategi.
  • Tillfälle 2: Etablering på en ny marknad om hur ett företag ska på bästa sätt etablera närvaro på en ny exportmarknad. Deltagande föreläsare var här representanter från Business Swedens huvudkontor samt kontor i Kina och Tyskland.
  • Tillfälle 3: Marknadsplan för aktuell exportmarknad om vad ett företag bör fokusera på för att nå framgång.

DFV_Inbjudan_Exportutbildning
Se programmet (pdf)