‹ Tillbaka

Förenkla helt enkelt

Åtta av tio företag har någon gång kontakt med kommunen. Förenkla helt enkelt heter SKL:s utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. De flesta värmländska kommuner har deltagit i utbildningen genom Det företagsamma Värmland i en unik Värmlandsvariant.

Utbildningen handlar bland annat om förenklade regelverk, om att bemöta företagen med större engagemang eller att införa tydligare roller och ansvar mellan förvaltningar och politiker i olika frågor. Kommunerna i Värmland har jobbat tillsammans för att lära av varandra. Det är ett unikt grepp som flera andra regioner nu tar efter.

Utbildningen är nära sammankopplad med resultatet i Insikt och har mynnat ut i att kommunerna har tagit fram konkreta handlingsplaner för att förenkla för företagen.

Handlingsplaner för varje kommun
Redan nu har ett antal aktiviteter sjösatts runt om i kommunerna och fler är på väg. I samband med avslutningen av Förenkla helt enkelt presenterades kommunernas handlingsplaner. Här har vi samlat information om hur några av kommunerna kommer att arbeta med sin handlingsplan framöver.

Röster från kommunerna

Arvika
”För oss har det varit en i huvudsak positiv process att hitta gemensamma förbättringsområden inom ärendehantering och kommunikation som vi valt ut att förbättra. Framförallt hoppas vi att vi nu råder bot på rundslussning i kommunen och får en tydligare kommunikation utåt.

Vi har också valt att utveckla tillgänglighet och telefoni. På detta område är det många små saker som går att förbättra till en bättre helhet. Förändringen består i en ändrad telefonkultur, attityd och ny teknik. Resultat kan dröja något år då vi i nuläget ramar in problemen genom att göra tillgänglighetsmätningar.”

Forshaga
”Arbetsgruppen har varit liten för själva framtagande av handlingsplanen men information om processen har givits till ledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vår befintliga strategi ”Tillväxt” ska slås samman med handlingsplanen ”Förenkla – helt enket”. Den ”nya” strategin tas i juni.

Målsättningen med arbetet är att visa på att vi har ett helhetstänk kring Tillväxt/Näringslivsarbetet. Vi kommer att använda strategi/handlingsplan för att förtydliga vad vi vill göra för att bli ännu bättre i vårt bemötande till invånare och företagare. Det handlar till stor del om att lyfta fram vilka förväntningar man kan ha på Forshaga kommun.”

Hagfors
”I Hagfors fortsätter vi arbetet med förankring i olika grupperingar. Under april månad klarades hela arbetsledargruppen av. Vi kommer att lämna in en ansökan om projektpengar till Region Värmland om arbete med bemötande och värdskap.”

Kil
”Filmen till höger är ett resultat av projektet ”Förenkla – helt enkelt” och visar hur vi vill arbeta. Det ska vara lätt att vara företagare i Kil. Internt arbetar vi med planer, rutiner och förhållningssätt för att förenkla för de företagare som kontaktar kommunen. Företagaren ska inte behöva vara expert på kommunal verksamhet, det räcker att vi är det.”

Vid frågor om projektet kontakta Mats Olsson; mats.olsson@kil.se eller 0554-191 28

Kristinehamn
”Handlingsplanen har lämnats över till politiken och det kommer att läggas fram som ett ärende till kommunstyrelsen.

När kommunstyrelsen fattat beslut och godkänt handlingsplanen så kommer vi att gå vidare i vår arbetsgrupp och ta fram konkreta förslag och kavla upp skjortärmarna för att genomföra våra förbättringsförslag.

Vi kommer även att implementera vår handlingsplan i vårt lokala tillväxtprogram för att på längre sikt även fortsätta våra förbättringsåtgärder.”

 

Läs mer om Förenkla helt enkelt
SKL:s webbsida
Presentationsmaterial Förenkla_Värmland

Pressklipp
130309 Värmlands Folkblad
130309 Nya Wermlands-Tidningen 
121019 Nya Wermlands-Tidningen
121019 Ledare, VF
121019 Värmlands Folkblad

Så gick arbetet till

Utskrift
(Klicka för att förstora)

Värmlandsmodellen var att vi genomförde utbildningen i hela Värmland. Tolv kommuner utförde utbildningen tillsammans. Naturligtvis finns det en enorm kraft i det. Vi behövde hjälp, en samlande kraft att genomföra det här. Det var Det Företagsamma Värmland som vi hade kontakt med som gjorde det möjligt att genomföra ett sånt här stort projekt.
Anders Gunnarsson, SKL

Kils kommun förenklar

Bilder