‹ Tillbaka

Företagare med internationell bakgrund

I Värmland har den internationella företagarföreningen i Sverige, IFS, ingått som en del av projektet Det företagsamma Värmland. IFS ger stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige.

Sedan starten av projektet har antalet startade företag som har ägare med internationell bakgrund ökat starkt. Från fyra nystartade företag 2011, till 24 under 2012 och 23 fram till och med halvårsskiftet 2013. Man kan även se en ökning av antalet beviljade lån i förhållande till antalet kreditansökningar. År 2011 beviljades 9 procent av ansökningarna, 2012 17 procent och hittills i år har 24 procent beviljats.

Ökningen beror på att IFS har börjat jobba på ett mer systematiskt sätt med sina kunder och deras företagsidéer. Attitydpåverkan, utbildning och lärande till systemet om målgruppen, utveckla processer och metoder för att effektivisera verksamheten, skapa nätverk, integration och arbete med befintliga företag. Det var områden som identifierades som viktiga för att få Värmland att våga, vilja, växa.

För mer information
Barbro Färnström
054-14 93 60
0708-14 93 78
barbro.farnstrom@almi.se

Sebastian van den Bergen
054-14 93 73
070-611 93 73
sebastian.van.den.bergen@almi.se

diagram-3