‹ Tillbaka


Insikt 2011 & 2013

De värmländska kommunerna utmärker sig när det gäller bemötande av företagen. Två år i rad har flera av de värmländska kommunerna kammat hem topplaceringar i SKL:s undersökning Insikt, Öppna jämförelser Företagsklimat.

Insikt är SKL:s nationella undersökning av hur nöjda företagen är med kommunernas service. Värmland utmärker sig som region och Sunne kommun och Filipstads kommun tar två av pallplatserna i undersökningen 2013. 2011 var Sunne och Kil topp tio.

Frågor om bemötande och service
Det är företag som själva haft kontakt med kommunen som fått svara på frågor om service, bemötande och effektivitet när det gäller brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Det företagsamma Värmland kraftsamlade kring resultatet i undersökningen som uppmärksammades i radio och tidningar och i en debattartikel underskriven av samtliga kommunchefer.

Nästa steg
Nu väntar vi med spänning på resultatet i nästa undersökning. Det borde bli bra med tanke på allt det arbete som kommunerna har lagt ner i Förenkla helt enkelt. Redan nu genomförs många förbättringar. Det handlar bland annat om förenklade regelverk, om att bemöta företagen med större engagemang eller att införa tydligare roller och ansvar mellan förvaltningar och politiker i olika frågor.

Undersökningarna
Insikt 2011
Insikt 2013

Sunne och Filipstad blev 2:a och 3:a 2013
sunne_filipstad_insikt

Pressklipp

Gemensam annons i Dagens Industri
130913 Fryksdalsbygden
130912 Säffletidningen
130911 Nya Wermlands-Tidningen
130911 Ledare, NWT
130911 Gemensam debattartikel, NWT
110909 Nya Wermlands-Tidningen
110908 Nya Wermlands-Tidningen
110908 Värmlands Folkblad
110301 Nya Wermlands-Tidningen