‹ Tillbaka

Kartläggning av företagarnas behov

Vad behöver egentligen företagen för hjälp och stöd? Det bestämde sig Det företagsamma Värmland för att ta reda på.

Under våren 2012 genomfördes djupintervjuer där fem olika grupper av företagare diskuterade stödet för entreprenörskap i Värmland. I november 2013 följdes djupintervjuerna upp med en kvantitativ undersökning av företagens behov av stöd.

Resultatet från undersökningarna matchades med resultatet i Kartläggningen av stödsystemet för att ringa in styrkor, svagheter och förbättringsområden i Värmland. Undersökningarna ger en god grund för Värmlands framtida entreprenörstrategi.

Undersökningar

Kvalitativ undersökning, Dotank

Kartläggning av företagares behov av stöd kortversion

Kartläggning av företagares behov av stöd