‹ Tillbaka

Kartläggning av stödsystemet

Det är många organisationer som jobbar med att hjälpa företagen och företagandet i Värmland. Men vem gör egentligen vad och hur kan vi bli ännu bättre? Det bestämde sig Det företagsamma Värmland för att ta reda på.

Det företagsamma Värmland har låtit göra en kartläggning av länets stödsystem. Alltså aktörer vars verksamhet riktar sig mot potentiella och befintliga företagare i Värmland. Kartläggningen är gjord under 2012 av Attityd i Karlstad med personer på strategisk nivå i Värmland, som tillsammans representerar 75 olika aktörer. Aktörerna återfinns inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, akademi, samt marknadsaktörer som på olika sätt berör företagandets olika faser.
Man frågade hur de tycker att stödsystemet fungerar idag och hur de tycker att det borde fungera i framtiden. Resultatet visar att stödsystemet idag uppfattas som rörigt och splittrat. De tror att stödsystemet kan bli mer effektiv i framtiden genom:

  • Samverkan och tydligare definierade roller och målgrupper, för att få ett mer överskådligt system.
  • Helhetsperspektiv.
  • Gemensam plattform, till exempel genom gemensam hemsida för alla aktörer.
    Modigare system, till exempel att länet vågade prioritera och fokusera resurserna på ett bättre sätt.

Utifrån det har Det företagsamma Värmland jobbat för att vi tillsammans ska bli bättre på entreprenörskap i regionen. Kartläggningen av stödsystemet har korsats med Kartläggningarna av företagarnas behov för att fånga upp förbättringsområden i länet och är ett bra underlag för en entreprenörsstrategi i Värmland.

Ordmoln

Dokument

Kartläggning av stödsystemet för företagande

Bilaga 4-5: Aktörer och marknadsaktörer