‹ Tillbaka

Kartläggning av styrelser

Internationell forskning har visat att jämställda och aktiva styrelser påverkar företag positivt. Men hur ser det ut i Värmland? För att få svar på det och hur det påverkar resultat och förutsättningar för tillväxt har Det företagsamma Värmland och Länsstyrelsen i Värmland i samarbete med näringslivet, tagit fram en unik undersökning av styrelsesammansättningen i värmländska bolag.

Bolagen som undersökts har minst fem miljoner i omsättning eller fem anställda. Det är företag med stor tillväxtpotential, vilket är betydelsefullt för såväl Värmland som Sverige. En majoritet av de kartlagda företagen anser att externa styrelseledamöter och styrelser där både män och kvinnor är representerade bidrar till ett bättre resultat för det enskilda företaget. ”Därför är ett aktivt styrelsearbete viktigt”, konstaterar de.

Undersökningen har skapat stort intresse i hela Sverige och kommer att spridas till företagare för att inspirera dem att arbeta aktivt med sin styrelse, vilket kan vara en av Värmlands viktigaste tillväxtpotentialer.

Bara cirka 20 procent av aktiebolagen i Värmland har kvinnorepresentation i styrelsen. Det visar en ny kartläggning av 90 000 svenska aktiebolag som är den första i sitt slag. Jämställdheten i svenska börsbolag mäts kontinuerligt, men någon motsvarande statistik för små och mellanstora företag har inte funnits förrän nu.

Undersökningar

Styrelser och VD – Rapport steg III

Förstudie – Kartläggning av styrelsesammansättning i Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

Pressklipp

130914 Värmlands Folkblad
130914 Värmlands Folkblad
130913 Debattartikel, NWT
130913 Nya Wermlands-Tidningen
130612 Jordbruksaktuellt

Filmer- Jag är glad att vi i Värmland tagit initiativ till den här unika undersökningen. Den visar tydligt hur viktigt det är att arbeta för en ökad jämställdhet och mångfald inom styrelser. Här finns en stor utvecklingspotential för såväl näringslivet som det offentliga, säger landshövding Kenneth Johansson

Det offentliga Värmland får nu ny statistik som kan användas för att sätta siffersatta mål att mäta och följa upp.

- Det här är viktig statistik som vi tidigare saknat. Vi har vetat hur det har sett ut i börsbolagen, men inte i de små och medelstora företagen. Kartläggningen kan därför ses som en nollbasmätning och utgör ett viktigt verktyg för att mäta fortsatta insatser för att öka jämställdheten i ledningsstrukturer, säger Tomas Riste, regionråd.

Referensgruppen, som bestått av flera näringslivsrepresentanter, ser att den nya kunskapen kan komma till direkt nytta i det egna arbetet. I branscher som arbetar med finansiell rådgivning har man saknat den här typen av statistik.

- Vetskapen om att ett aktivt styrelsearbete med externa styrelseledamöter leder till ökad tillväxt och lönsamhet borde innebära att fler företag ser detta som en stor möjlighet, säger Jörgen Lindahl, kontorschef PwC i Karlstad.