‹ Tillbaka

LOU-utbildning

Varje år köper kommuner, landsting och staten varor och tjänster för 12,7 miljarder bara i Värmland. Det gäller därför för företagen att se det offentliga som en potentiell kund. Det företagsamma Värmland arrangerade tillsammans med Värmlands kommuner en utbildning i LOU, Lagen om offentlig upphandling under 2012. Det blev också en repris under 2013.

Totalt har det anordnats tretton seminarier i olika kommuner, och vid flera tillfällen har kommunerna samarbetat med varandra.

Anbudsvågen 2012
Under ett halvår med start i januari 2012 genomfördes den första omgången av utbildningen. Med hjälp av utbildningskonceptet Anbudsvågen bjöd kommunerna in till ett inspirationsseminarium på temat att göra affärer med offentlig sektor.

Målsättningen var att ge en bild av hur regelverket ser ut och visa en verklighetsbild som slår hål på många av de myter som finns om den offentliga marknaden. Med sig fick företagaren råd och tips kring hur man kan marknadsföra företaget mot den offentliga marknaden. Under seminariet presenterades konkreta siffror och exempel på hur det fungerar i kommunen, så att företagaren fick inblick i vilka möjligheter som finns att påverka processen. Kommunen i fråga presenterade sin inköpspolicy och det fanns möjlighet att ställa frågor direkt till inköpsenheten om hur de arbetar.

Läs mer om Anbudsvågen

Tillväxtverket, SKL och Kammarkollegiet 2013
Under 2013 blev det ytterligare tre seminarietillfällen, den här gången med Tillväxtverket som arrangör tillsammans med SKL, kommunerna och Kammarkollegiet. Fokus låg på hur det är att ha kommunen som kund. Budskapet var att det finns goda affärsmöjligheter gentemot offentlig sektor, att det ska vara enkelt att lämna anbud på offentliga upphandlingar och att irritation och kostnader ska minska för företagaren.

Pressklipp

120914 Värmlands Folkblad

Ur programmet 2012

* Information från kommunens inköpsenhet
* Så här fungerar den offentliga marknaden
* Konkreta verktyg
* Direktupphandlingens nya möjligheter
* Att marknadsföra sig mot det offentliga
* Best practice

Ur programmet 2013

• Information och inspiration om offentlig upphandling
• Affärer med kommunen – vilka möjligheter finns?
• Var finns det hjälp att få?
• Tid för dialog och frågestund