‹ Tillbaka

Vilja, våga, växa

När projektet startade var visionen att Värmland skulle vara årets klättrare år 2013 och att vi skulle gå från att vara sämst i Sverige på entreprenörskap till att bli en lysande stjärna. Hur har det då gått?

Värmland har klättrat förbi flera andra län. För andelen av befolkningen som hellre vill vara företagare än anställd har vi klättrat två placeringar och låg 2012 före Västernorrland och Västerbotten på plats 19 av 21 län. När det gäller antal nystartade företag har vi klättrat en placering från plats 17 till plats 16 och ligger nu framför Blekinge, Kalmar, Västernorrland, Norrbotten och Jönköping. Glädjande nog är har alla Sveriges län förflyttat sig i positiv riktning.

Uppföljning av Värmlands resultat
I början av projektet satte alla värmländska kommuner upp mål för vilja, våga och växa. Under projektet har kommunerna fått feedback på hur de ligger i förhållande till målen, och vad man bör tänka på för att nå dem. Till höger ser du Värmlands utveckling för de olika variablerna och under länken hittar du specifik statistik för de olika kommunerna.

VILJA – attityder till att vara företagare

Grafen beskriver hur företagen upplever allmänhetens attityder till företagande åren 2006 till 2012. Siffrorna grundar sig på uppgifter ur Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimat. Skattningen sker på en femgradig skala, där 5 är mest positiv och 1 är minst positiv. Resultatet för Värmland som helhet blev 3,71 år 2012. Målet för 2013 är satt till 4,06.

VÅGA – Antal nystartade företag

Värmland har ryckt upp sig jämfört med riket även om man inte kommit upp till sitt mål när det gäller antal nystartade företag. Vid starten angav de värmländska kommunerna att de skulle ha 8,9 nystartade företag per 1000 personer (16-64 år) i regionen.

År 2008, vilket var bottennoteringen, var antalet nystartade företag per 1000 personer 6,73. Sedan dess klättrade Värmland till toppnoteringen på 8,6 nystartade (2008) för att sedan lägga sig på 8,4 nystartade företag 2012.

Även om antalet nystartade företag gick ned under 2012, så minskade differensen mellan riket och Värmland under 2012. Vid bottennoteringen 2008 så låg Värmland på 74 procent av snittet i riket. År 2012 var den siffran 77 procent, så en faktisk klättring har skett i Värmland.

VÄXA – antal anställda
Det sammanlagda målet för Växa i Värmland var satt till 310 privatanställda i Värmland per 1000 invånare (förvärvsarbetande +16 år) med arbetsplats i regionen. Vi har inte riktigt kommit upp i denna siffra, men klättringen sedan 2009 har varit stark och även om riket som helhet har klättrat har Värmland krympt differensen med 2 procent mellan 2009 – 2011 (RAMS-statistiken kommer ut med ett års fördröjning vilket innebär att 2012 års siffror kommer i december 2013).

Värmlands klättring

Vilja
diagram-3
Våga
diagram-1
Växa
diagram-2

Statistik för Värmlands kommuner

Vilja, våga, växa per kommun