‹ Tillbaka

Resultaten av kartläggning och fokusgrupper

Nu kan du läsa rapporterna och även diskutera resultatet. Attityd har skapat en webbsida där både Attityds och Dotanks rapporter finns tillgänliga tillsammans med sammanfattningar av gruppdiskussionerna 18 juni. Passa på att lämna en kommentar.
Läs rapporterna

Presentationer och rapporter finns även tillgängliga här på intranätet:
Kartläggning av stödsystemet

Fokusgrupper

Attityds rapport är grundad i telefonintervjuer med 74 personer inom stödsystemet för att fånga en bild av hur det Värmländska stödsystemet ser ut idag. Dotank har under våren genomfört fokusgrupper med företagare och entreprenörer runtom i Värmland och deras rapport visar vad en entreprenör söker och efterfrågar, vilket stöd eller nätverk man anser sig behöva för att kunna ta nästa steg i sin utveckling samt deras uppfattning av aktörerna inom stödsystemet.