‹ Tillbaka

Samarbete kring analys av statistik

Det företagsamma Värmland har sedan projektstart samlat in och analyserat statistik vad gäller tillväxt och nyföretagande i Värmland. I dialog med respektive kommun har det också satts upp mål för de övergripande målen ”Vilja”, ”Våga” och ”Växa” för varje kommun. Uppföljning har även skett med de flesta näringslivsutvecklare och alla information finns även tillgänglig på intranätet i filarkivet och tidslinjen.

 

Ytterligare arbete kommer att ske för att följa upp relevant statistik och publicera och sprida den när det är aktuellt. Tillsammans med kommunernas näringslivsutvecklare förs en diskussion om vilka undersökningar som ska följas och utvärderas löpande. Anders Olsson på Region Värmland är involverad i en projektgrupp.

 

Syftet är att i samarbete med kommunerna kartlägga statistikbehovet och ta fram relevant statistik.