‹ Tillbaka

Satsningar som gett resultat

Företagarna

Starta företag-dagen är ett nationellt koncept där sex myndigheter informerar om att starta företag. Turnén har varit framgångsrik och i Karlstad slog man deltagarrekord. Det företagsamma VärmIand följde upp framgången och tog med sig en handfull aktörer på turné i Värmland. Goda förebilder lyftes upp för att inspirera andra till att starta företag.

Verksamt.se är en portal för den som vill starta eller redan driver företag. I ett samarbete mellan Tillväxtverket och DfV blev Värmland först med att skapa regionala sidor under verksamt.se för att förse blivande företagare med information kring företagande.

Undersökningar

Det är många aktörer som jobbar med att hjälpa företagen i Värmland. Men vem gör egentligen vad och hur kan vi bli ännu bättre? En kartläggning av stödsystemet togs fram för att tydliggöra aktörernas olika roller och hur de kan matcha företagarnas behov. Kartläggningen pekar även på vad ett aktivt styrelsearbete kan ge för framgångar i ett företag.

Utbildningar

Varje år köper kommuner, landsting och stat varor och tjänster för 12,7 miljarder, och det bara i Värmland. Genom att ha kunskap om LOU kan företagen lämna bättre anbud och bli en potentiell leverantör till den offentliga sektorn. De offentliga aktörerna fick möjlighet att lära sig mer om exportfrågor tack vare en gemensam satsning från DfV och Business Sweden. Syftet var att bli bättre på att coacha sina företag i dessa frågor.

Kommunernas satsningar

De värmländska kommunerna utmärker sig när det gäller bemötande av företagen. Två år i rad har flera av de värmländska kommunerna kammat hem topplaceringar i SKL:s undersökning Insikt. Ett sätt att matcha kommunens tjänster mot företagen är utbildningssatsningen Förenkla helt enkelt. Här skapas effektivare kontakter mellan kommuner och företag. Värmland tog satsningen vidare och via Värmlandsmodellen samlades 12 kommuner för att diskutera hur man kan ge bättre service till företagarna.