‹ Tillbaka

Tips: Entreprenörskapsbarometern

Entreprenörskapsbarometern är Sveriges största attitydundersökning om att starta och driva företag. Den riktar sig till privatpersoner med frågor om viljan att starta företag i Sverige. Tillväxtverket har genomfört undersökningen och resultatet publiceras 14 mars 2013.

Läs mer på Tillväxtverkets webbsida

 

Vad visar Entreprenörskapsbarometern?
Med Entreprenörskapsbarometern 2012 fördjupas kunskapen om människors syn på företagande. Undersökningen visar vilka för- och nackdelar personer ser med att vara företagare, hur många som tror att de skulle klara av att starta företag samt om man vet vart man kan vända sig för att få information om att starta företag.

Resultaten från Entreprenörskapsbarometern är viktiga för Tillväxtverket och andra aktörer som har till uppgift att främja entreprenörskap. Undersökningen kan användas för att utveckla metoder och verktyg för en framgångsrik politik som främjar entreprenörskap. Undersökningen är också ett stöd vid arbetet med olika målgrupper, då resultaten kan brytas ned på exempelvis kvinnor och män samt personer med svensk respektive utländsk bakgrund.