‹ Tillbaka

27/8-25/9: Utbildning för djupare kunskap om företagens exportmöjligheter

export_bild_1309_intranet

Det här är en seminarieserie för dig som arbetar i det värmländska stödsystemet eller som på annat sätt möter värmländska företagare. Under utbildningens tre träffar får du lära dig mer om vilka utmaningar företagaren ställs inför i samband med en exportsatsning. Utbildningen är ett samarbete mellan Det företagsamma Värmland och Business Sweden.

27 augusti (kl 08.30-14.00)
Exportstrategi

Hur arbetar man fram en generell exportstrategi?

5 september (kl 08.30-13.30)
Etablering på ny marknad

Hur ska ett företag på bästa sätt etablera närvaro på ny exportmarknad?
Gäster: Business Sweden’s huvudkontor samt representanter från kontoren i Kina och Tyskland

25 september (kl 08.30-14.00)
Marknadsplan för aktuell exportmarknad

Hur fokuserar ett företag på rätt saker och på så sätt når framgång?

Kursavgift: 1200 kr (inkl luncher)

Läs mer i inbjudan

Frågor om utbildningen?
Kontakta Peter Liljekvist (Business Sweden), 070-824 05 33