‹ Tillbaka

Vad händer nu, efter Förenkla – helt enkelt?

I samband med avslutningen av Förenkla – helt enkelt presenterades kommunernas handlingsplaner. Här har vi samlat information om hur några av kommunerna kommer att arbeta med sin handlingsplan framöver.

Några röster om arbetet med handlingsplanerna:


Arvika

För oss har det varit en i huvudsak positiv process att hitta gemensamma förbättringsområden inom ärendehantering och kommunikation som vi valt ut att förbättra. Framförallt hoppas vi att vi nu råder bot på rundslussning i kommunen och får en tydligare kommunikation utåt.

Vi har också valt att utveckla tillgänglighet och telefoni. På detta område är det många små saker som går att förbättra till en bättre helhet. Förändringen består i en ändrad telefonkultur, attityd och ny teknik. Resultat kan dröja något år då vi i nuläget ramar in problemen genom att göra tillgänglighetsmätningar.

Forshaga
Arbetsgruppen har varit liten för själva framtagande av handlingsplanen men information om processen har givits till ledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vår befintliga strategi ”Tillväxt” ska slås samman med handlingsplanen ”Förenkla – helt enket”. Den ”nya” strategin tas i juni.

Målsättningen med arbetet är att visa på att vi har ett helhetstänk kring Tillväxt/Näringslivsarbetet. Vi kommer att använda strategi/handlingsplan för att förtydliga vad vi vill göra för att bli ännu bättre i vårt bemötande till invånare och företagare. Det handlar till stor del om att lyfta fram vilka förväntningar man kan ha på Forshaga kommun.


Hagfors
I Hagfors fortsätter vi arbetet med förankring i olika grupperingar.
Under april månad klarades hela arbetsledargruppen av.

Vi kommer att lämna in en ansökan om projektpengar till Region Värmland
om arbete med bemötande och värdskap.


Kil

Filmen nedan är ett resultat av projektet ”Förenkla – helt enkelt” och visar hur vi vill arbeta. Det ska vara lätt att vara företagare i Kil. Internt arbetar vi med planer, rutiner och förhållningssätt för att förenkla för de företagare som kontaktar kommunen. Företagaren ska inte behöva vara expert på kommunal verksamhet, det räcker att vi är det. På kil.se/play kan du se fler filmer från Kils kommun.
Filmen förenkla:

Vid frågor om projektet kontakta Mats Olsson; mats.olsson@kil.se eller 0554-191 28

 

Kristinehamn
Handlingsplanen har lämnats över till politiken och det kommer att läggas fram som ett ärende till kommunstyrelsen.

När kommunstyrelsen fattat beslut och godkänt handlingsplanen så kommer vi att gå vidare i vår arbetsgrupp och ta fram konkreta förslag och kavla upp skjortärmarna för att genomföra våra förbättringsförslag.

Vi kommer även att implementera vår handlingsplan i vårt lokala tillväxtprogram för att på längre sikt även fortsätta våra förbättringsåtgärder.