‹ Tillbaka

Vad händer under våren 2012?

Utskrift

29 maj
Idépitchning
Vi arrangerar en idépitchning för att samla in alla idéer kring hur möten bör vara utformade för att de ska resultera i innovationer och nya affärsidéer.

Projektet tar med sig alla förslag på möten och bedömer vilka som kan genomföras inom ramen för Det företagsamma Värmland. Inom en vecka efter idépitchningen ska beslut ha fattats kring vilka möten vi ska påbörja arbetet med.

 

18 juni
Presentation av matchning mellan kartläggning och fokusgrupper och kommande utmaningar
Vi presenterar matchningen och analysen av kartläggningen och behovsinventeringen, tillsammans med de utmaningar vi tillsammans bör arbeta vidare med. Presentationen kommer att beröra resultatet från:

Kartläggning av stödsystemets erbjudanden
En kartläggning av er aktörers erbjudanden för att se vem som erbjuder vad, till vem, och hur tillgängligheten runtom i Värmland ser ut.

Fokusgruppsintervjuer
Med hjälp av fem fokusgrupper, bestående av entreprenörer, kommer vi att få svar på vad en entreprenör söker och efterfrågar samt vilket stöd eller nätverk man anser sig behöva för att kunna ta nästa steg i sin utveckling.

Resultatet kommer att analyseras av bland annat projektets följeforskare för att projektet, tillsammans med Region Värmland, ska kunna definiera vilka utmaningar som vi alla inom Det företagsamma Värmland ska samlas kring. De utmaningarna ska rimma med projektets mål och vision samt de insatsområden som identifierats tidigare.

Matchning av erbjudande och behov
När telefonintervjuer och fokusgrupper är slutförda kommer de att matchas mot varandra, vilket bland annat kommer att ge oss en bild av hur stödsystemets sammanlagda erbjudande möter entreprenörernas behov.

 


(Klicka för större bild)
27-28 juni
Arbetsprocess
Den 27-28 juni bjuder vi in till en gemensam lunch-till-lunch-träff för att arbeta vidare med bland annat de möten som valdes ut från idé-pitchningen 29 maj.

Under träffen kommer vi att definiera vad som krävs för att kunna genomföra respektive möteskoncept, i form av tid och resurser. Det företagsamma Värmland kan bidra med kompetensutveckling, omvärldsresor, processtöd, kommunikationsstrategier och liknande. I det fortsatta arbetet är det bra om ni aktörer också kan involvera kommunerna, FoU och entreprenören i arbetsprocessen. Målsättningen är att kunna genomföra möteskoncepten i olika kommuner under hösten 2012.