‹ Tillbaka

Välkommen till en informationsträff om regionsidan på verksamt.se

Det företagsamma Värmland har tillsammans med Tillväxtverket tagit fram ett förslag till regionsidor på www.verksamt.se. Värmland har glädjande nog blivit utsedd till pilotlän och en Värmlandssida tas fram. Den regionsidan kommer bland annat att kunna ge en bild av vilka aktörer som finns i regionen och innehålla ett gemensamt kalendarium, vilket har efterfrågats både inom stödsystemet och av användaren (företagaren och entreprenören).
Välkommen till en informationsträff där Johan Lager från Tillväxtverket, Moa Borén från Usify och Leila Andersson från Det företagsamma Värmland berättar mer om regionsidorna:


Tid:
måndag 12 november kl 12:00 – 15:30 (efter mötet med samrådsgruppen).
Plats: Lagergrensgata 2, Plan 2 (Det företagsamma Värmland / Almi Företagspartner), lokal Stella
Anmäl dig till Margareta på margareta.callert@almi.se eller 070-814 93 87 senast 8 november  

Vi bjuder på en lätt lunch.

Regionsidan för Värmland arbetas fram under oktober-december 2012 med beräknad lansering i maj 2013. Under våren 2012 genomförde Attityd och Dotank en kartläggning av stödsystemet samt fem fokusgrupper med företagare. Rapporterna och analyserna av resultaten har legat som grund i utvecklingen av regionsidan för Värmland. Målsättningen är att skapa en webbsida med hög användarvänlighet och som motsvarar de behov som företagarna har. Som synes nedan så används verksamt.se flitigt av blivande och befintliga företagare. Och för att verksamt.se ska utnyttjas optimalt, planerar vi en kort utbildning för er som rådgivare i samband med lanseringen av regionsidan.

Varmt välkommen!

Verksamt.se är en nationell webb-portal för företagare. Den har som syfte att underlätta sökprocessen när entreprenören ska hitta rådgivare, finansiär eller offentlig aktör vid uppstart, drift och utveckling av sin verksamhet. Under 2011 har portalen haft drygt en miljon unika besökare (58% män och 42% kvinnor), drygt 26.000 företag har registrerats i Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se. Sju av tio av Sveriges företagare känner till verksamt.se enligt en undersökning myndigheten genomförde 2011 och drygt 90 procent av besökarna på verksamt.se menar att tjänsten gör det enklare att starta och driva företag.