‹ Tillbaka

verksamt.se – utveckling av regionssida för Värmland

Verksamt.se har under en längre tid i samarbete med Det företagsamma Värmland arbetat med att utveckla regionssidor eftersom Värmland har valts ut som ett pilotlän.

 

På regionssidorna kommer de aktörer som är verksamma i Värmland att synliggöras och länkas till för att underlätta för besökaren att hitta till rätt aktör. Vidare så är det tänkt att rådgivarna ska kunna använda verksamt.se i sin rådgivningssituation och kunna arbeta med samma dokument som företagaren.

 

Lanseringen planeras till maj 2013, då man samtidigt lanserar en uppdaterad version av verksamt.se. Målsättningen är att ta fram en regionsida som har en hög nivå av användarvänlighet och som motsvarar de behov som företagarna har. För att vi ska kunna använda verksamt.se optimalt planerar vi för en kort utbildning för rådgivarna i stödsystemet i samband med färdigställandet av regionssidorna i mars 2013.

 

Syftet med regionssidorna är att synliggöra de aktörer som är verksamma i Värmland. Rådgivarna ska även kunna använda verksamt.se i sin rådgivningssituation, kunna arbeta med samma dokument som företagaren. Arbetet med verksamt.se inkluderar basutbildning för aktörer och eventuellt specialutbildningar.