‹ Tillbaka

Worskhop kring entreprenörskapsbarometern 2012

Den 30 maj 2013 genomfördes en workshop tillsammans med kommunernas näringslivsutvecklare. Temat för dagen var resultatet i undersökningen Entreprenörskapsbarometern 2012 – attityder till företagande i Sverige.
Undersökningen gav deltagarna mer underlag för fortsatt arbete med Värmlands hinder och möjligheter vad gäller attityden till företagande och entreprenörskap. Workshopen avslutades med en diskussion kring lösningar på de områden som identifierats.

Läs en sammanfattning av dagen